Τη λήψη άμεσων μέτρων για να λύνονται φορολογικά οι παλαιότερες κοινοπραξίες με πολύ απλές διαδικασίες ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ