Η Ένωση γιά άλλη μία φορά απευθύνεται στη Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος κσι στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ζητώντας άμεση ενημέρωση για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την επίλυση του σοβαρότατου ζητήματος της επιβολής τέλους επιτηδεύματος  στις κοινοπραξίες δημοσίων έργων