Η Γενική Συνέλευση  της Ένωσης  που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 ομόφωνα  ενέκρινε την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΕΔΜΕΔΕ   για δημιουργία Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.    

Η προσωρινή τριμελής Επιτροπή  του νεοσυσταθέντος Περιφερειακού Τμήματος  απαρτίζεται από την κα Ζωή Λυσαρίδου και τους κ.κ. Νικόλαο Χαριζόπουλο και Ιωάννη Χονδροπήδα.

 Η ΠΕΔΜΕΔΕ διαθέτει πλέον 14 περιφερειακά Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα