Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Γεώργιος Ρωμοσιός παρέστη σήμερα 3-4-2014 στη ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΣΑΤΕ όπου απηύθυνε χαιρετισμό.

Ο κ. Ρωμοσιός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενιαίας έκφρασης του εργοληπτικού κλάδου.  Για πρώτη φορά από τις εισηγήσεις των παρισταμένων Προέδρων Εργοληπτικών Οργανώσεων φάνηκε να υπάρχει συναίνεση στο συγκεκριμένο θέμα. Συγκεκριμένα ο παριστάμενος Πρόεδρος του ΣΤΕΑΤ κ. Γεώργιος Συριανός και ο Πρόεδρος της ΠΕΔΜΗΕΔΕ κ. Αναστάσιος Κουτεντάκης αλλά και ο προεδρεύων νέος Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Ζαχαρίας Αθουσάκης εξέφρασαν την ευχή όπως προχωρήσουμε στην σύσταση του ενιαίου φορέα.