Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ βελτίωση καταγράφει τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων, φθάνοντας στις 97,7 (από 78,4) μονάδες, την καλύτερη επίδοση του τελευταίου εξαμήνου, κυρίως λόγω της ανόδου προγραμματισμένων έργων σε οδικούς άξονες και αυτοκινητόδρομους. 

Επίσης υποχωρεί στο 14% (από 26%) το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία, με το 1/3 να αναφέρει τη χαμηλή ζήτηση, τα 2/5 την ελλιπή χρηματοδότηση και το 14% την τρέχουσα οικονομική κατάσταση ως τα κυριότερα επιχειρηματικά εμπόδια.

Φαίνεται λοιπόν πως στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εξομαλύνονται σημαντικά, ενώ ο δείκτης πρόβληψης για την απασχόληση παραμένει αρνητικός στα ίδια σχεδόν επίπεδα.

Μπορείτε να δείτε όλη τη μελέτη του ΙΟΒΕ εδώ.