Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τύνιδα ενημέρωσε την Ένωση για έργα στην Τυνησία χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., την Ελβετία, την Ιαπωνία, την Κορέα και αναπτυξιακές Τράπεζες για το περιβάλλον.