Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε την ΠΕΔΜΕΔΕ για τη διαδικασία προεπιλογής αναδόχου για τις εργασίες διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας του υπό περάτωση σύγχρονου μουσείου Grand Egyptian Museum.