Τα εχέγγυα για την έντεχνη εκτέλεση των Έργων μόνο οι πιστοποιημένες Εργοληπτικές Επιχεριήσεις μπορούν να προσφέρουν…

Η Ένωση ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Δήμους-Περιφέρειες, ώστε τα έργα που θα ενταχθούν στο νέο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου να δημοπρατηθούν “σύμφωνα με τις διατάξεις  κατασκευής Δημοσίων Έργων” και όχι “σύμφωνα με τις διατάξεις περί Προμηθειών”.