Αιτήσεις Ε.Δ.Ε.

Αίτηση Αναγνώρισης Εθνικής Αντίστασης

Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας στο Δημόσιο

Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ που μεσολάβησε απο ΠΤΥΧΙΟ μέχρι ΑΔΕΙΑ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ που μεσολάβησε απο ΠΤΥΧΙΟ μέχρι ΑΔΕΙΑ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Αίτηση αναγνώρισης ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ στην ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Αίτηση Διαγραφής απο Ειδική Προσαύξηση

Αίτηση Ειδικής Προσαύξηση (για ΝΕΟΥΣ Ασφαλισμένους)

Αίτηση Ειδικής Προσαύξηση (για ΠΑΛΑΙΟΥΣ Ασφαλισμένους)

Βεβαίωση για Ασφάλιση στο Κύριο Κλάδο

Βεβαίωση για Παλαιό Κύριο Κλάδο

Βεβαίωση για Υποχρεωτική Ασφάλιση

Δελτίο Αναγγελίας

Διαγραφή από την ασφάλιση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας