Έντονη διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ για τη λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΚ.

Εδώ η  επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη.