Η ΟΣΚ Α.Ε. δημοπρατεί τρία έργα με τη διαδικασία προσκλήσεων περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων και όχι με ανοιχτές διαδικασίες.

Οι δημοσιευμένες προσκλήσεις στη Διαύγεια είναι οι :

ΒΛΛΚ469ΒΒΡ-ΑΦ5

ΒΛΛΚ469ΒΒΡ-Δ1Κ

ΒΛΛΚ469ΒΒΡ-Φ8Π

Εδώ η διαμαρτυρία της Ένωσης