Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή στην ΕΑΑΔΗΣΥ διαμαρτυρόμενη εντονότατα  για το συνεχιζόμενο πρόβλημα της αναχρονιστικής και αντιπαραγωγικής υποχρεωτικής υπογραφής των ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ από το σύνολο των μελών του ΔΣ της ΑΕ, και ζητά την άμεση τροποποίηση της διάταξης, προς διευκόλυνση των μελών της Ένωσης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, με την μορφή της ανωνύμου εταιρείας και την προσαρμογή των όρων διακηρύξεως στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για απλοποίηση των διαδικασιών