Στα τεύχη δημοπράτησης τριών διαγωνισμών και συγκεκριμένα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων έχει προστεθεί σωρεία καταχρηστικών όρων, επισημαίνει, εκτός των άλλων, η Ένωση με επιστολή της προς τη Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών