Η Ένωση απέστειλε έντονη διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΜΕΔΕ καταλογίζοντας  ευθύνες για την καθυστέρηση έκδοσης του κανονισμού εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου, ως ορίζεται στην παρ. 1.4 του άρθρου 11 του καταστατικού του ΤΜΕΔΕ.