Το Τμήμα Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων του ΙΚΑ εξέδωσε επείγον έγγραφο που διευκρινίζει θέματα σχετικά με τον έλεγχο των οικοδομοτεχνικών έργων απο τα παραρτήματα του ΙΚΑ, μετά την αναστολή διενέργειας ταμειακών συναλλαγών απο αυτά