Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών  με απόφασή του ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα χρήσεως 2013 των ελευθέρων  επαγγελματιών