Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 2 κύκλοι σεμιναρίων που διοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ για τις ηλεκτρονικές δημοπρατήσεις στην Αθήνα.

Θα ακολουθήσουν σύντομα ανακοινώσεις για επόμενο κύκλο ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών.