Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει τα μέλη της Ένωσης για τη διοργάνωση Έκθεσης στην πόλη Goyang στη Ν. Κορέα μεταξύ 4 και 6 Σεπτεμβρίου 2019