Το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ αποφάσισε, μετά την πρόταση της Ένωσης, να αναστείλει την υποχρεωτική ένταξη σε κατηγορίες και ο Πρόεδρος του Ταμείου απέστειλε σχετική ενημέρωση προς τον Υπουργό για δυνατότητα παραμονής στο ισχύον, προ του 2011, ασφαλιστικό καθεστώς, τουλάχιστον για μία τριετία με παράλληλη μείωση των απολαβών στη σύνταξη σε όσους το επιλέξουν ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται με τα χορηγούμενα ποσά σύνταξης.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες είναι 14 και ότι το μέτρο αυτό αφορά νέους μηχανικούς που εισήλθαν στο επάγγελμα από το 2008.