Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο προσδιορίζεται ο τύπος οριστικής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου