Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με θέμα τη “Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ”.