Το Υπουργείο Εργασίας παρέχει οδηγίες για την καταβολή δωρόσημου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Η καταβολή θα διενεργηθεί είτε μέσω Τραπεζών για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο”Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού πληρωμής Δωρόσημου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων” είτε μέσω Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών