Η εφάπαξ παροχή έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη εφάπαξ παροχής, θα χορηγείται επιστροφή των εισφορών, αναφέρει, εκτός των άλλων, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας που παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους