Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει πώς θα διενεργηθεί η καταβολή δωρόσημου Πάσχα 2016  στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους