Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με τίτλο “Εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων, που αποτελεί πόρο του ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών του ΟΑΕΔ”