Το ΙΚΑ εξέδωσε οδηγίες που αφορούν στην αύξηση των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Στο έγγραφο αυτό υπάρχει και συνημμένος πίνακας εισφορών εργατοτεχνιτών οικοδόμων από 01.07.2014 έως 31.05.2022