Η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ υπενθυμίζει την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο ταυτόχρονα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2015