Η Δ/νση Εισφορών μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει τις διαδικασίες είσπαρξης των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών.

Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται:

Η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πραγματοποιείται:

-Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

-Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεισών του ΕΦΚΑ στην ιστοσελίδα του.

Στην ειδοποίηση δεν αναγράφονται οφειλόμενες εισφορές έως 31.12.2016

Κατά την πρώτη αποστολή των ειδοποιητηρίων πληρωμής αποστέλλεται και επιστολή προς τους ασφαλισμένους, που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών.

Η εξόφληση οφειλών έως 31.12.2016 θα γίνεται με τη διαδικασία που ίσχυε σε κάθε εντασσόμενο Φορέα. 

Για τις νέες εισφορές υπάρχει ειδικός Κωδικός Εντολής Πληρωμής