Δεδομένου ότι οι έμμισθοι μηχανικοί υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ,  χωρίς να εξετάζεται, αν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στη ΔΟΥ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αναφέρει, εκτός των άλλων,   έγγραφο έγγραφο του ΕΦΚΑ