Η καταβολή του Δωρόσημου Πάσχα στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους , σύμφωνα με έγγραφο του ΕΦΚΑ,  θα διενεργηθεί ως εξής:

Α) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που έχουν γνωστοποιήσει στο Τμήμα Μητρώου των Υποκ/των Μισθωτών ΕΦΚΑ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στον οποίο πιστώνεται το ποσό του δωροσήμου.

Β) μέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 23/04/2019 μέχρι 16/05/2019 και συγκεκριμένα τις ημερομηνίες: 23, 24/04/2019 και 7, 9, 16/05/2019 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Για όσους πληρωθούν με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού, η καταβολή θα γίνει στις 23/4/2019.