Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο δίδει οδηγίες για την καταβολή Δωρόσημου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από 10.04.2017 έως 26.04.2017.