Με έγγραφό της  η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι για τα νησιά των νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου, η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ κατά 30% εξακολουθεί να ισχύει.