Ο Διοικητής του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος εξέδωσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει τον τρόπο καταβολής Δωρόσημου Χριστουγέννων 2014  στους εργατοτεχνίτες  οικοδόμους.

Η καταβολή θα διενεργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, μέσω Τραπεζών και  μέσω Περιφερειακών ή Τοπικών Καταστημάτων