Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΤΜΕΔΕ με την οποία ζητείται η άμεση υλοποίηση του εγκεκριμένου Κανονισμού εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και η λειτουργία του Ταμείου υπό καθεστώς διαφάνειας και ευνομίας.