Το πρόβλημα που έχει ανακύψει  σχετικά με τις βεβαιώσεις του ΜΕΕΠ μετά τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4412/2016 επισημαίνει η Ένωση στους αρμόδιους Υπουργούς και ζητά άμεση νομοθετική διόρθωση