Η Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρμένης Διοίκησης Ηπείρου  ζητά από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικ. – Οικονομικού των Νομών της περιοχής  την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις, μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου.

Η επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βρίσκεται εδώ