Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας για την αναδρομική κατάργηση των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης του ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το γραφείο του  Διοικητή του ΕΦΚΑ για διόρθωση των ειδοποιητηριων και επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως