Μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Χαϊδαρίου για διαγωνισμό με προσκλήσεις σε συγκεκριμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, ο Δήμαρχος ενημερώνει εγγράφως την ΠΕΔΜΕΔΕ ότι θα υλοποιήσει το διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες