Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης ζητά άμεση ενημέρωση από το Δήμο Πεντέλης που ενώ οφείλει σε εργολήπτες δημοπρατεί νέο έργο.

Εδώ η επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.