Με έγγραφό του το Υπουργείο  Εργασίας ενημερώνει ότι προωθείται διάταξη νόμου που προβλέπει ότι παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη ανέργων και ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4254/2014